Megan Carpenterová je čulá, pekná a novicka v kláštore Sv. Kataríny, kde sa v priľahlom sirotinci láskavo stará o svojich malých chránencov. Žije si vo svete úplnej harmónie – až kým jedného dňa Sean Hastings, výrobca tvídu a majiteľ pozemku, nepredĺži kláštoru nájomnú zmluvu.Odhodlaná Megan sa rozhodne pána Hastingsa vyhľadať v jeho dome Penlee House …

Rosamunde Pilcherová: Presumpce lásky Pokračovat ve čtení »