Cikánská mentalita je tu přiblížena spíše ve folklórní podobě nežli v rovině sociální nebo sociologické. Vznětlivost zvoleného etnika je líčena na případu krevní msty, kterou cikánský muzikant přísahal svému bratranci – nejenže svedl a opustil jeho sestru, ale navíc mu ještě ukradl housle a to se neodpouští. Důležitou součástí jsou temperamentní zpěvy a tance. Režie …

Montiho čardáš Pokračovat ve čtení »