Frank Roberts jr. (Richard Gere) se svým bratrem zdědí po svém otci proslavenou farmu, která dokonce dostala ocenění „Farma roku“. Avšak Frankovi se tak dobře jako otci nedaří a je nucen farmu zastavit. Vše se vyvíjí tak nepříznivě, že nakonec o farmu přichází. Tuto skutečnost Frank neunese. Po probdělé noci, která následuje po zprávě o …

Míle od domova Pokračovat ve čtení »